De marketingmix

Voordat je met een marketingstrategie van start gaat, zul je een marketingplan moeten opstellen. In dit plan wordt beschreven hoe je de doelstellingen van jouw bedrijf zult proberen te behalen. Eén van deze doelstellingen zal uiteraard zijn dat je voldoende producten verkoopt opdat je bedrijf winstgevend zal zijn of zelfs in staat zal zijn om de markt te veroveren.

Onthoud vooral goed dat marketing meer is dan alleen reclame maken. Marketing voeren is het opsporen van de verwachtingen en de behoeften van de consument. Hierop ga je jouw aanbod of dienstverlening afstemmen en probeer je vervolgens jouw klanten tegemoet te komen. Tevreden klanten komen immers terug en gaan mogelijkerwijs jouw bedrijf bij anderen aanbevelen. Als je dit kunt bereiken met je marketingstrategie, dan is je marketingopdracht geslaagd.

Uiteraard kost marketing voeren geld. Heel belangrijk bij het opstellen van een marketingplan is het bepalen van het budget dat je aan marketing wilt of kunt besteden. Het marketingbudget wordt meestal procentueel berekend op basis van de jaaromzet. Meestal wordt een percentage van ongeveer 10% gehandhaafd. Wil je meer uitgeven aan marketing, dan kunnen bedrijfsleningen een optie zijn om onder meer jouw marketingbudget te verhogen.

Een belangrijk onderdeel van een marketingplan is de marketingmix, ook wel marketinginstrumentenmix genoemd. Dit is de combinatie en de onderlinge samenhang van alle instrumenten die een ondernemer kan gebruiken om via een marketingstrategie zijn doelstellingen te bereiken. In de ondernemerswereld spreekt men van de vier P’s.

Product

Probeer zo goed mogelijk te beschrijven welke producten jouw bedrijf aanbiedt.

Prijs

De prijs van een bepaald product moet altijd in overeenstemming zijn met de waarde ervan. Belangrijk is dat deze prijs niet te hoog, maar ook niet te laag is. Consumenten kennen heus wel de waarde van bepaalde producten. Om de prijs van je producten te bepalen kun je een kosten/baten analyse maken of je kunt de prijs van je producten vergelijken met die van de concurrent.

Plaats

Ook de plaats van je bedrijf is belangrijk. Een winkel met exclusieve chocolaatjes zal het bijvoorbeeld in de stad veel beter doen dan in een industriezone. Is de plaats waar je zaak zich bevindt niet zo voor de hand liggend, dan zul je hiermee rekening moeten houden bij het voeren van je marketingstrategie. Bovendien dien je ervoor te zorgen dat jouw potentiële klanten een bijzondere reden hebben om alsnog jouw zaak te komen bezoeken.

Promotie

Promotie staat voor je bedrijf promoten en dit kun je op verschillende manieren doen: van de klassieke flyer tot een heuse website. Natuurlijk kun je ook gebruik maken van andere sociale media. Heel belangrijk bij reclame is dat jouw zaak naamsbekendheid krijgt, zodat mensen weten dat ze een bepaald product in jouw zaak kunnen vinden.

Tot slot

Een marketingplan is geen statisch plan. De markt is immers voortdurend in beweging. Hoewel het de bedoeling is om je aan een plan vast te houden, kun je – als de eisen en de verwachtingen van de consument wijzigen – dit plan op bepaalde vlakken aanpassen. Verlies hierbij echter nooit je vooropgestelde doelstellingen uit het oog!